Apr. 4, 2017

what the bed intex wow

‘ก็ดีเหมือนกัน ถึงอย่างไรเจ้าก็ไม่ชอบข้า ตกลงหย่ากันแล้วอย่างน้อย ยาบนอนเจ้าก็ไม่ต้องพกอาวุธติดกายกระมัง เจ้าไม่ต้องมองหน้าข้าหรอก ถึงอย่างไรวังอันอ่องก็เป็นม้านข้า คนที่นี่ก็เป็นคนของข้า ลูกไม้ตื้นๆ ของเจ้า แค่นี้ปิดบังข้าไม่ไต้หรอก''

เยยเจามองเขาต้วยสายตาแปลกพกลที่นอนเป่าลม chilindo ''จัดการท่านยังต้องไข้อาวุธด้วยหริอ"

เขาหน้าแดง

'‘เช่นนั้นคนวันแต่งงานเจ้าพกอาวุธไว้ทำไม จะขู่ให้ข้ากลัวใช่หรือไม่'' นางนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งถึงไต้เอ่ยชื่น

''ท่านดีดมากไปเอง ก็แค'ความเคยชนที่ตดตัวข้ามาจากตอนออกรบ เท่านั้น จะได้ละดวกต่อการลุกชื่นมาบุกโจมดีหรือล่าถอยได้ทุกเมื่อ มีครั้งหนึ่ง ข้านอนหลับอยู่ เกือบถูกมือสังหารลอบท่าร้าย ดังนั้นตอนนี้ไม่มือาวุธอยู่ใต้ หมอนข้าก็จะหลับไม่ลน้ฑ เรื่องนี้คงท่าให้ท่านตกใจ กลับลืมอธิบาย ข้าเป็น คนผิดเอง''

ซย่าอวี้จิ่นนึ่งงับไปที่นอนเป่าลม intex 5 ฟุต คำบอกเล่าเรียบง่ายท่าให้เสียงเล่าลือถึงการศึกที่ คุเดีอดโหดร้าย,ของ'โม่เป่ยผุดชื่นในความทรงจำอีกครั้ง

สกุลเยี่ยถูกน่าล้างตระกูล โม่เป่ยถูกบดขยี้ราบคาบ ผู้กล้าทหารหาญ

สามพันนายโลหิตเจิ่งนองดุจสายนํ้า โครงกระดูกกองพะเนินเป็นภูเขา

เบื้องหลังสมญานามพญายมแห่งแดนดินคือความศรัทธาและความ แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้า

ผู้ที่ผ่านการเคี่ยวกรำจากดงหอกดาบและห่าฝนธนูเช่นนางสามารถ เป็นแม่ทัพที่ดืคนหนึ่ง แด่ไม่อาจกลายเป็นภรรยาธรรมดาคนหนึ่งได้

ทั่วทั้งเมืองหลวงมีบุรุษมากมายยินยอมทำงานอยู่ใต้อาณัตินาง ทว่าบุรุษที่ยินยอมแต่งนางเป็นภรรยากลับมีอยู่น้อยนิดแทบนับนิ้วได้ อกทั้ง นางก็หยิ่งทะนงตน ไหนเลยจะเต็มใจปรนนิบัติสามีเลี้ยงลูกเช่นเดียวกับ สตรืทั่วไปตลอดชีวิต หากเป็นการตกลงหย่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแด่ ที่นอนเป่าลม chilindoเกรงว่าชาตินี้นางคงมิได้ออกเรือนอีกแล้ว

แด่นางยังคงยินยอมปล่อยเขาไปโดยเล็อกที่จะตกลงหย่า เขา...กระทำเก็นกว่าเหตุไปลักหน่อยหรือไม่ หลังคลี้นลมสงบซย่าอวี้จิ่นถึงได้เรมไม่สบายใจ "อย่ากังวลไปเลย นี่เป็นหนทางที่ข้าเลือกเอง ไม่เกี่ยวกับท่าน', เยิ่ยเจา อ่านออกว่าเขารู้ลืกผิดในใจ บุมปากนางคล้ายจะมีรอยยิ้มบางๆ ผุดขึ้นรางๆ "หากท่านรู้สึกละอายใจก็เลี้ยงสุราข้าเถอะ เป็นการฉลองที่พวกเราตกลงหย่า กันได้สำเร็จลุล่วง ดีทั่วอย่างไรก็ได้เป็นสามีภรรยากัน ถึงความรักความผูกพัน ลี้นสุด หากแด่คุณธรรมนํ้ามีตรยังคงอยู่ ภายภาคหน้ายังเป็นที่น้องหรือ สหายกันได้!,,

ชย่าอวี้จิ่นเพียรดึงความคิดกลับคืนมา เอ่ยพลางยิ้มนิด ๆ "ก็จรืง อรืน้อยลงหนึ่งคน ที่น้องเพมขึ้นหนึ่งคน"

"จวิ้นที่นอนเป่าลม fridayอ่องเป็นคนตรงไปตรงมาดี!" เยี่ยเจาตบมือ พูดอย่างเปิดเผย