Apr. 8, 2017

sofa sea

ชย่าอวี้จิ่นหยิ่งในคักดศรีตนอย่างมาก สามีภรรยาอยู่ด้วยกันจะถือใจ ตัวเองเป็นใหญ่เกนไปมิไต้เด็ดขาด อย่างไรก็ต้องให้ยินยอมพร้อมใจทั้งลองฝ่าย ถึงจะดี สมรภูมิรักดุจสนามรบ ย่อมต้องมีเรื่องเหนิอความคาดหมายที่ไม่อาจโซฟาลม พกพา ควบคุมไต้ สำคัญที่สุดคือต้องกลับมากุมสถานการณิให้อยู่หมัดดังเก่า

ส่วนใหญ่เยี่ยเจามักเยือกเย็นเสมอ นางสะกดอารมณ์ชั่วแล่นที่จะไป

แทะโลมชย่าอวี้จิ่นเพื่อลร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกันอีกครั้งแล้วเริ่มวางแผน ใหม่

ชย่าอวี้จนกำลังกลัดกลุ้มใจ

ในครั้งนั้นตอนเขาถูกเศรษฐืนักเดินเรือหนวดเคราเพิมแทะโลมที่ หอชายบำเรอ เขารู้สึกแด'เพียงอยากสำรอก คราใดที่คิดถึงขึ้นมาล้วนรู้สึก เหมือนตกอยู่ในฝันร้าย ทว่าตอนถูกเขี่ยเจาแทะโลม จุมพิตที่เคล้า กลนหอมอ่อนๆ นั้นกลับไม่ทำให้เขารู้สึกพะอืดพะอมใดๆ มืแต่ทำให้เขาใจ เต้นรัวและตื่นตกใจ

บางทอาจเปีนเพราะเขี่ยเจาเป็นสตรื ทั้งยังเป็นภรรยาเขา บางทอาจเป็นเพราะแมืเขี่ยเจาจะสมชายขาตรื ทว่าธูปโฉมไม่เลว บางทีอาจเป็นเพราะท่าทีที่นางปฎน้ตต่อเขา เมื่อเบํรืยบเทียบกับที่นาง ปฎิบ้ตต่อผู้อื่นแล้วนับว่าไม่เลวจริง ๆ

กระนั้นทั้งหมดนี้ไม่อาจใช้เป็นเหตุผลที่เขาจะลดตัวลงไปให้อภัยนาง ภรรยาที่ทำตัวเป็นโซฟาลม พกพา ราคาส่งอันธพาลลวนลามบุรุษจะเอาไว้มิไต้เด็ดขาด

ด้วยเหตุนี้ซย่าอวี๋จนจงไม'แยแสการบํระจบเอาใจของเขี่ยเจา ทุกวัน ตรงดงไบํยังกองตระเวนตรวจ ยามเช้างบหลับ ตกบ่ายจับพวกลักเล็ก ขโมยน้อยมาด่าลังสอน และจับตาดูเหล่าหยางโถวพาคนไบํกวาดถนน จากนั้น ตรวจงานสามสิรอบจนดิกตื่นค่อนคินถึงกลับวัง

ทุกคนต้องวิ่งวุ่นกันหัวนั้น นํ้าตาคลอเบา วันๆ จุดธูปบนบานศาลกล่าว ขอให้จักรพรรดิถอดหมวกขุนนางเขาเร็ว ๆ ให้เขากลับน้านไปอาตัยภรรยา เลี้ยงดู

 

เยี่ยเจาหัวเสียด้วยเรื่องนี้เป็นอันฆาก แม้นางจะควบคุมตัวเองได้ดื ไม'ระบายโทสะลงที่คนอื่น แต่พวกทหารในค่ายมองเห็นสิหน้าน่ากลัวของ ท่านแม่ทัพก็คิดถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของนาง บันดาลให้รู้สึกกระวนกระวายใจ กันอย่างมาก

มืทหารหลายนายที่รู้จักซย่าอวิ่จนได้ร้บการไหว้Easy Sofa Sportวานจากที่น้องคนอื่นให้ ไปพูดกับเขาทั้งทางดรงและทางอ้อม พร้อมถ่ายทอดว้ธีเอาใจภรรยาสารพัด อย่างให้ เพียงหวังว่าเขาจะมืจิตใจเสียสละบ้างลักนิด รีบอ่อนข้อให้ท่านแม่ทัพ โดยไวเที่อให้กองทัพนครหลวงได้พบฟ้าหลังฝนลักที ทุกคนจะได้ไม่ด้องเห็น สีหน้าบูดนี้งของพญายมแห่งแดนคินอ้กต่อไป

ท่ามกลางความโกลาหลในครอบคร้ว่และการงานที่ยุ่งวุ่นวาย ฟรีบตาเดยว ก็ผ่านไปครื่งเดอนแล้ว องค์ชายอีนั่วจะน่าพาคณะทูตโซฟาเป่าลม lazadaหนึ่งร้อยสี่สิบสามคน เข้าลู่เมืองหลวงในวันพรุ่งนี้