Apr. 11, 2017

my new post intex

ว่านสงหลิ่งขบกรามกล่าวว่า “พวกท่าน...คิดใช้ให้เราทำอะไร เรา ขอบอกกล่าวล่วงหน้า เราสามารถประสานกับพวกท่าน แต่ว่า...เราทำ อะไรไม่ได้ เราไม่สามารถเรียกระดมกำลังอันใด หากพวกท่านต้องการ ให้เราลอบฆ่าหม่าฮามู่หรือว่าไท่ผิง หรือปาถูปัวที่นอนเป่าลม lazadaหลออะไรนั้น เรายังทำ ไม่ได้ เราว่านสงหลิ่งได้แต่ใช้สมอง น้อยครั้งจะลงมือ วิชาแมวสามขา ของเราไม่อาจฆ่าคน...”

เชี่ยสินหัวร่อออกมากล่าวว่า “ท่านคิดเฉไฉไปแล้ว พวกเราเสาะ หาท่านอย่างยากเยิน เพื่อให้ท่านกระทำเรื่องเช่นนี้หรือ ไม่ เรื่องเช่นนี้ พวกเราเพียงมอบหมายแก่ผู้ใดก็กระทำได้ ส่วนประโยชน์ใช้สอยของ ท่าน สุดที่ผู้ใดจะแทนที่ได้ ท่านวางใจ เราจะไม่ให้ท่านเสี่ยงภัยอันใด ท่าน

ต้องมีชีวิตอยู่ ทั้งอยู่อย่างมีหน้ามีตา จึงเกิดประโยชน์แก่พวกเรา”

ว่านสงหลิ่งกล่าวอย่างลังเลว่า “ท่านหมายความว่า...”

เชี่ยสินกล่าวเสียงหนักๆ ว่า “พวกเราจะหนุนส่งท่านขึ้นเป็นซ่าน มองโกล เป็นประมุขแห่งทุ่งหญ้า พวกเราต้องการให้ท่านอยู่ในฐานะ ทวอทวอปัฮัว

อยู่เหนือหม่าฮามู่ ฮาสือฮา ไห่ผิง และปาถูปัวหลอ ทั้งอยู่ เหนืออาลู่ไถแห่งตาร์ตาร์ ท่าการรวมทุ่งหญ้าให้เป็นปีกแผ่น

“ว่านสงหลิ่ง หรือว่าท่านยอมเป็นเซ่นฟ้จจุบัน ตกเป็นทุ่นเชิดของ ผู้คน ท่านมีมันสมอง ท่านเจ้าอุบายความคิด ตอนนี้ท่านตกอยู่ในมือ หม่าฮามู่ ไม่อาจหยิบยืมกำลังจากภายนอก ไม่ว่ามีเหลี่ยมเล่ห์อุบายใด กิไม่มีพื้นที่ให้ที่นอนเป่าลม โฮมโปรใชีออก แต่หลังจากนี้ผิดแผกแตกต่าง ท่านมีต้าหมิงหนุน หลัง หรือท่านยังนึกหาวิธีใช้สอยขุมกำลังต่างๆ ก้าวขึ้นเป็นซ่านที่จริงแท้ ไม่ได้?”

ว่านสงหลี่งตาเป็นประกายทีละน้อย มันความจริงตกอยู่ในความ ควบคุมของหม่าฮามู่ ไม่อาจหยิบยืมจากภายนอก ได้แต่ยอมกลํ้ากลืน'ฝืน ทน ยามนี้!ด้รับแรงหนุน จึงเค้นสมองครุ่นคิด กินืกหาวิธีล่อลวงผู้คนได้ นานัปการ

เซี่ยสินยิ้มพลางกล่าวว่า “ด้วยความสามารถของท่าน ต่อให้ขาย ผู้คนทิ้ง ยังใช้ให้ผู้อื่นช่วยนับเงินให้กับท่านกระมัง?”

ใบหน้าว่านสงหลี่งปรากฏรอยยิ้มเป็นเชิงเช้าใจทีละน้อย เชียสินกล่าวอีกว่า “คิดร่วมมือกับท่าน ปัญหาใหญ่คือติดต่อไม่ สะดวก ดังนั้นท่านต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากคาดเดาเพียงลำพัง ทั้งมีช้อวินิจฉัยเอง หากเปลี่ยนเป็นคนโง่เขลา ยากที่จะพบความสำเร็จ แต่ท่านประจวบกับมีความสามารถเซ่นนี้ ทั้งก้าวขึ้นมายังตำแหน่งนี้ นี่ นับเป็นเจตนารมณ์ของฟ้า เจตนารมณ์ของฟ้ายากแข็งขืน”

สีหน้าว่านสงหลี่งฉายประกายแห่งปัญญาขึ้นใหม่ ดวงตาทอแวว

อันแหลมคม ในอกเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและที่นอนเป่าลม pantipความหาญกล้า

มันคล้ายกลับไปยังเมืองเพิงหยาง ไปยังนครหลวง ไปยังแดนกาน เลี่ยง คิดอ่านวางแผนอุบาย หลอกลวงต้มตุ๋นผู้ทรงอิทธิพลอำนาจนับไม่ ถ้วน

แต่แล้วมันฉุกคิดว่า มันพลาดท่าแก่เชื่ยหวี่เฟยที่เมืองเพิงหยาง ทั้งเสียทีแก่เซี่ยหวี่เฟยที่นครหลวง เมื่อไม่นานมานี้ ยังพลาดพลั้งแก่เซี่ย หวี่เฟยที่แดนกานเลี่ยง ที่นอนเป่าลม fridayทุนรอนที่สะสมมานับสิบปีมลายหายสิ้น...