Apr. 14, 2017

Portable sofa

หย่งเล่อฮ่องเต้ผงกพระโซฟาเป่าลม lazadaเศียรตรัสว่า “อะชิกะงะ โยะชิมัตสี ให้ ความเคารพต่อข้า หลายปีนี้ล่งทูตมาถวายเครื่องบรรณาการ โจรวอโต่ว ทะเลตงไห่พอรุกรานชายฝังเรา เมื่อมีราชโองการไป มันก็เร่งมือปราบ ปราม เมื่ออะชิกะงะ โยะชิมัตสี มีบุตรคนเล็ก ย่อมต้องช่วยเหลือบุตรคน เล็กขึ้นครองตำแหน่ง”

 

เซี่ยสินกล่าวว่า “ฝ่าบาทปรีชาสามารถ เฉินคาดว่าอีกไม่นาน อะชิกะงะ โยะชิมัตสึ ต้องแต่งทูตมา หากท่านโซกุนคิดเปลี่ยนเป็นตั้งบุตร คนเล็กเป็นผู้บัญชาการโซฟาเป่าลม pantipทหาร ต้องไต้รับความยินยอมจากจักรพรรดิญี่ป่น ยิ่งต้องไต้รับความยินยอมจากฝ่าบาท”

คำสรรเสริญเยินยอนี้ว่ากล่าวจนหย่งเล่อฮ่องเต้ทรงลูบพระมัสสุ แย้มพระโอษเออกมา

เซี่ยสินกล่าวอีกว่า “นอกจากนี้ยังมีการแย่งชิงจักรพรรดิญี่ป่น ถึง แม้ว่าอำนาจการปกครองของญี่บ้นอยู่ในมือโชกุน แต่ในระดับชาวบ้าน องค์จักรพรรดิยังไต้รับความเคารพอย่างสูง เฉินเห็นว่าหากสามารถ อาศัยการแย่งชิงของจักรพรรดิเหนือและใต้ของญี่ป็นให้เกิดประโยชน์ จะ ยิ่งเป็นผลดีต่อต้าหมีงเรา ขณะเดียวกันหากจักรพรรดิทั้งสองเผชิญหน้า อะชิกะงะ โยะชิมัตสึ ยิ่งสามารถกระท่าการ ทั้งมีโอกาสให้บุตรคนเล็ก สืบตำแหน่งกว่าเดิม”

จุดประสงค์ของเรื่องนี้โม่อาจบอกกล่าวอย่างโจ่งแจ้ง เซี่ยสินพอ บอกกล่าว หย่งเล่อฮ่องเต้ก็เข้าพระทัยดี

นับแต่โบราณกาล ผู้ครองแคว้นทำการแบ่งแยกแล้วปกครอง ใช้ แมืออันแยบคาย เช่น ยั่วยุ สนับสนุน หรือว่าสนับสนุนขุมกำลังทั้งสอง ฝ่าย ให้พวกมันตกอยู่ภายใต้การควบคุมของท่าน หรือว่าขอความช่วย เหลือจากท่าน นับแต่ยุคเลียดก๊กเป็นต้นมา นักการเมืองทั้งหลายก็ใข้ ออกนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว

หย่งเล่อฮ่องเต้ตรัสว่า “ใช่แล้ว หากดำเนินการอย่างแยบคาย ก็ สามารถพิชิตข้าศึกโดยมีต้องล้รบ ท่าการควบคุมไว้อย่างแนบแน่น ความ เห็นของท่านคือ...”

เซี่ยสินกล่าวว่า “หากอะชิกะงะ โยะชิมัตสึ ขอความช่วยเหลือ ฝ่าบาท ฝ่าบาทก็จะแสดงท่าทีสนับสนุนบุตรคนเล็กของท่าน”

หย่งเล่อฮ่องเต้ผงกพระเศียรรับ

เซี่ยสินกล่าวอีกว่า “อย่างนั้นราชสำนักเท่ากับยืนอยู่ฝ่ายอะซิกะงะ โยะซิมัตสึ ขณะเดียวกันก็ต้องคบหาสมาคมกับโกะ โคะมัตสึ เฑนโน ซึ่ง เป็นจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน”

หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงเข้าพระทัยความหมายของมัน จึงตรัสว่า “ราช สำนักสมควรสนับสนุนให้โกะ คะเมะยะมะ เทนโน แย่งชิงบัลลังก์ แต่ว่า อะชิกะงะ โยะชิมัตสึ เป็นคนของโกะ โคะมัตสึ เทนโน หากช่วยให้อะชิกะงะ โยะชิมัตสึ ยกตำแหน่งโขกุนให้กับบุตรคนเล็ก จะเป็นประโยชน์ต่อต้าหมิง เรา หากว่าช่วยโกะ คะเมะยะมะ เทนโน แย่งชิงบัลลังก์จักรพรรดิ ก็เป็น ประโยชน์แก่ต้าหมิงเราเช่นกัน แต่ทั้งสองฝ่ายเป็นคู่อริ พวกเราไม่อาจ โซฟาลม พกพา ราคาส่งให้พวกมันล่วงรู้ว่าต้าหมิงเราช่วยเหลือมันกับอริของมันพร้อมกัน”

เซึ่ยสินกล่าวว่า “ถูกแล้ว ดังนั้นฝ่าบาทต้องการผู้คนกลุ่มหนึ่ง ซึ่ง เปลือกนอกไม่ใช่ราชสำนัก แท้ที่จริงอยู่ในความควบคุมของราชสำนัก ให้ ยืนอยู่ฝ่ายโกะ คะเมะยะมะ เทนโน จ่ายเงินให้พวกมันรับสมัครไพร่พล”

หย่งเล่อฮ่องเต้ประทับยืนขึ้น สาวพระบาทไปมาในตำหนัก พลัน หมุนพระวรกายมาตรัสว่า “หากจ่ายเงินสนับสนุนให้โกะ คะเมะยะมะ เทนโนกบฏเป็นค่าใช้จ่ายไม่น้อย หากล่งผ่านพ่อค้าวาณิช สามารถไว้ โซฟาลม พกพาวางใจไต้หรือ?”