Apr. 17, 2017

show splash lonuge

เสี่ยวอิงไม่ตอบคำ เพียงหลับตาลง ขนตาอันงอนยาวปิดลงบน ดวงตา ส่วนคางเชิดขึ้นเล็กน้อย เป็นลักษณะว่าแล้วแต่ท่านจะจัดการ

องครักษ์ที่ข้างกายฮ่อาฮูโซฟาลม พกพา ราคาส่งหยินผู้หนึ่งตวาดว่า “บังอาจ กล้าไม่ตอบ คำถามของฮาถุน?”

ฮ่อาฮูหยินยกมือห้ามปรามมันไว้ กล่าวกับเสี่ยวอิงว่า “ฟังว่าอาลู่ ไถยังรับเจ้าเป็นบุตรีบุญธรรมหรือ?”

เสี่ยวอิงเม้มริมtlปากไม่ตอบดำ ฮู่อาฮูหยินต้องแค่นหัวร่อกล่าวว่า “ประเสริฐ เราปฏิบ้ติต่อเจ้าเช่นบุตรในสายเลือด เจ้ากลับทรยศต่อเรา

กลับไปหาอาลู่ไถ พวกเราจะรอดูว่าอาลู่ไถจะปฏิบติต่อเจ้าอย่างไร?’’

ฟ้าหิมะดินนั้าแข็ง ปราศจากร่องรอยผู้คน แด่บนทุ่งหิมะอันเวิ้ง ว้าง ปรากฎผู้คนขบวนทนึ่งเดินทางอย่างเงียบงัน

หิมะสูงท่วมเข่า ม้าพาหนะไม่สามารถควบขับได้ ยามใดที่หยุดลง ยังต้องทุ้มท้องคลุมพรมสัตว์ให้กับมัน มิใท้มันถูกความหนาวคุกคามจน ล้มลง ดังนั้นเวลานี้intex 68880โม่สมควรใช้ม้า ผู้คนร้อยกว่าคนนี้จึงจัดแคร่เลื่อน หิมะสิบกว่าตัวใช้สุนัขลากดึง ซึ่งคนควบคุมแคร่เลื่อนหิมะเป็นชนเผ่า นีเจึนที่ชำนาญการบังดับแคร่เลื่อน

ติงอวี่สวมชุดนวมหนังแพะ กางเกงฝืายสองชั้น ใส่รองเท้าเซวีย จื่อหนังวัว ศีรษะสวมหมวกหนังสุนัข ใบหน้าคลุมผ้าขนสัตว์ ที่ริมขอบ ของผ้าคลุมถูกลมหายใจที่พวยทุ่งออกมาปกคลุมเป็นคราบหิมะชั้นหนึ่ง บนเปลือกตาก็เกาะไว้ด้วยนั้าแข็งขาว แม้แต่คิ้วดกหนาก็กลายเป็นคิ้ว ขาว ยามมองแต่ไกลเห็นเงาสีเทาแถบหนึ่งอยู่เบื้องหน้า นั้นเป็นกระโจม แถบหนึ่ง มันกำลังจะเดินทางถึงที่มั่นของอาสู่ไถแล้ว...

ยามนั้นอาสู่ไถกำลังต้อนรับทูตตัวแทนของทัพวาลาผู้หนึ่ง อาสู่ไถพอได้รับรายงานว่าเสบียงถูกเผาวอดวาย สร้างความโกรธ แค้นสุดระงับ มันเริ่มระแวงสงสัยว่าในชนเผ่าตนเองมีไส้ศึก เนื่องเพราะ ที่เก็บตุนเสบียงมิดชิดยิ่ง ผู้คนส่วนใหญ่ในซนเผ่ายังไม่ล่วงรู้ แต่ว่าผู้ที่ ล่วงรู้ความสับนี้ล้วนเป็นบุคคลสำคัญของแคว้นตาร์ตาร์ ดังนั้นคาดเดา ไม่ออกว่าเป็นผู้ใดเป็ดเผยความสับออกไป

เห็นแคว้นตาร์ตาร์ตกอยู่ในสภาพง่อนแง่น อาสู่ไถไม่อาจชำระล้าง ภายใน เพื่อตรึงกำลังขวัญผู้คนไว้ ได้แต่ไม่รื้อพื่นเอ่ยถึง หันไปร้องขอ เสบียงจากแดนเหลียวตง และขอให้ฮ่องเต้ด้าหมิงช่วยหย่าศึก

เนื่องเพราะจี้กังลงมือก่อกวน จนอยู่เหนือการควบคุมของเซึ่ยสิน ต้องเร่งปรับเปลี่ยนมาตรการทางทหารและการทูต เซี่ยสินจึงทำหนังสือ กราบทูล รายงานด่วนต่อฮ่องเต้ ตอนนี้ยังไม่มีราชโองการมาถึง ติงอวี่ เพียงไต้รับสารร้องขอเสบียงจากอาลู่ไถ ทราบว่าแคว้นตาร์ตาร์พบกับ ความพ่ายแพ้ จึงรุดมาตรวจสอบโซฟาลม พกพา ราคาสถานการณ์ล่าสุด

สำนักเหลียวตงตูชือเป็นกำลังหลักที่จะเข้าควบคุมแคว้นตาร์ตาร์ ติ