Apr. 18, 2017

thai sell bedair

“พวกเราทราบว่าท่านเคยสนับสนุนทวอทวอปัฮัวจริง แต่ว่าแล้ว จะเป็นไร หรือพวกเราต้องได้ยินท่านรื่าร้องว่าจะจงรักภักดีต่อค้าหมีง ต่อยสนับสนุนท่าน หรือพวกเราเพียงเชื่อคำขวัญไม่กี่คำ เรื่องผล ประโยชน์จึงเป็นพื้นฐานที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตของการตัดสินทุกสิ่ง เมื่อผลประโยชน์ของท่าน กับผลประโยชน์ของค้าหมีงสอดคล้องต้องกัน ท่านจะกระท่าสิ่งที่เป็น ประโยชน์แก่ท่าน ขณะเดียวกันกิเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อค้าหมีง”

เซึ่ยสินแค่นหัวร่ออย่างเย็นชากล่าวว่า “ระหว่างพ่อลูกเกิดความ ผูกพัน ระหว่างบุรุษบังเกิดนํ้ามิตร ระหว่างบุรุษสตรีบังเกิดเป็นความรัก แต่ระหว่างประเทศกับประเทศ มีแต่ผลประโยชน์ จึงเป็นกาวนั้าที่เหนียว แน่นที่สุด ผู้ใดเชื่อว่าระหว่างพวกมันมีความผูกพันฉันพ่อลูก มีนั้ามิตร

ฉันสหาย มีความรักฉันคู่รัก ผู้นั้นก็เป็นคนปัญญาอ่อน”

เซี่ยสินเคาะโต๊ะเป็นเสียงดัง ร้องว่า ‘‘มีแต่ผลประโยชน์ที่มาก่อน ดังนั้นพวกเราเชื่อว่าฟานเป็นตัวที่นอนเป่าลม friday

เลือกที่เหมาะสมที่สุด ต่อให้วันนี้เรามา เพื่อช่วยเหลือนาง แต่ราชสำนักมีความเห็นเช่นนี้จริง ไม่เช่นนั้นเรายัง กล้ากล่าวเพ้อเจ้อเพียงเพื่อเอาดัวรอดหรือ?”


สีหน้าอันเ!ดเดี่ยวของฮู่อาฮูหยินเริ่มสั่นคลอนขึ้นมา เซี่ยสินฉวยโอกาสตีเหล็กทั้งที่ยังร้อน กล่าวว่า “หากมิใซ่ระหว่าง ทางเราทราบข่าวว่าอูหลันถูยาถูกจับตัว ตอนนี้เราคงไปยังแดนเหลียวตง จากนั้นเดินทางมาเจรจากับท่าน เมื่อเราไม่สามารถปรากฏตัวที่แดน เหลียวตง ว่านซื่ออวี้กับจางจวิ้นจะออกหน้าแทน เชื่อว่าทูตตัวแทนของ พวกมันใกล้เดินทางมาถึงแล้ว”

ฮ่อาฮูหยินรับฟังถึงตอนนี้ จิตใจยิ่งคลอนแคลน หากมิใซ่นางแตก หักกับทวอทวอป้ฮัว เซื่ยสินอาจต้องเปลืองคารมมากกว่านี้ แต่ว่านาง กระทำเพื่อทวอทวอปัฮัว แต่ทวอทวอปัฮัวยึดถือนางเป็นเครื่องมือให้ หลอกใช้ ไม่เคยเป็ดเผยแผนการต่อนาง เพียงแต่ภายหลังเหตุการณ์ ค่อยใช้คำหวานปลอบประโลมนาง

ครั้งเดียวเป็นเข่นนี้ ทุกครั้งล้วนเป็นเข่นนี้ที่นอนเป่าลม โฮมโปร เปลี่ยนเป็นสตรีอื่น ล้วนไม่พอใจ อย่าว่าแต่ฮู่อาฮูหยินที่ถูกบุรุษทำร้ายมาหลายครั้งครา นาง กระทำเพื่อทวอทวอปัฮัวอย่างสุดชีวิต ตอนนี้ต้องสูญเสียผู้ให้การสนับ สนุน สร้างความโกรธแค้นแก่คนในซนเผ่า ตำแหน่งฐานะเริ่มง่อนแง่น แต่ว่าทวอทวอปัฮัวเล่า นอกจากกล่าวคำหวานหูแล้ว ไม่เคยให้ความ ช่วยเหลือแก่นางแม้แต่น้อย

 

นางย่อมไม่ทราบว่าว่านสงหลิ่งที่สวมรอยเป็นทวอทวอปัฮัวก็มี ความคับแค้นอันจำเป็น แต่ว่าว่านสงหลิ่งไม่อาจบอกความจริงต่อนาง หากว่าฮู่อาฮูหยินล่วงรู้ว่ามันไม่ไค้สืบเชื้อสายกระโจมทองคำ จะไม่คำนึง ถึงสัมพันธ์รักเก่าก่อน ต้องฆ่ามันแน่นอน

เชี่ยสินลอบสังเกตสีหน้านาง กล่าวช้าๆ ว่า “ซนเผ่าของฮาลือฮา เป็นชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดของมองโกสตะวันตก       ฮาสือฮาเองเป็นผู้น่า

มองโกลตะวันตก ต่อมาเอ่อเล่อเปียเคอข่าน...”

มันหยุดเล็กน้อย ยิ้มให้กับฮู่อาฮูหยินอย่างเสียใจ ค่อยกล่าวว่า “ต่อ มาเอ่อเล่อเปียเคอข่านหลงเชื่อคำยุยงของฮูอูไห่ ฆ่าสามีของท่าน คร่า คัวท่านไป ฮูหยินจึงวางที่นอนเป่าลมแผนให้เอ่อเล่อเปียซื่อข่านฆ่าฮูอูไห่ เอ่อเล่อเปีย ซื่อข่านพอทราบความจริง ก็ซดเชยโดยยกบุตรีให้กับหม่าฮามู่ผู้เป็นบุตร ชายของฮูอูไห่ ทั้งแต่งตั้งเป็นประมุขมองโกลตะวันตก เท่ากับว่าแย่งชิง อำนาจการปกครองมองโกลตะวันตกจากมือฮาสือฮาที่เป็นสามีคนปัจจุบัน ของท่าน ดังนั้นชนเผ่าท่านกับหม่าฮาม่จึงไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกัน