Apr. 22, 2017

lovely sofaair good

เซี่ยสินพอมาถึง ทั้งหมดจึงนั่งลงรับประทาน รับประทานพลาง สนทนาพลาง พลันปรากฏบ่าวไพร่เช้ามารายงานว่า มีข่าวจากราชนิเวศน์ ให้ผู้กว๋อกงเช้าเฝืายามจี๋ถับอีกสามเข็ก เชื่ยสินไม่มืตำแหน่งประจำ ไม่ ไต้เช้าเฝืาหลายวันแล้ว พอฟังโซฟาลม พกพาไม่ทราบฮ่องเต้เบิกตัวมันเช้าเฝืาด้วยเรื่อง ใด จึงเรียกให้เรียกตัวขันทีเช้ามาสอบถาม แต่บ่าวไพร่บอกว่าขันทีที่

ถ่ายทอดพระราชกระแสกลับไปแล้ว

เขี่ยสินไฝกล้าชักช้า รีบรับประทานอาหารเช้า เฉี่ยวหวินกับเสี่ยว อิงปรนนิบ้ติมันใส่เสื้อผ้าคาดสายรัด หวีสางผมสวมใส่หมวก จากนั้น ออกจากที่พักทางการ ขี่ม้าพ่วงพีไปยังราชนิเวศน์


เซี่ยสินมาถึงดำหนักใหญ่ในราชนิเวศน์ เห็นหน้าประตูดำหนักยืน ไว้ด้วยขันทีสองคน พอเพ่งดามอง เห็นคนทางขวาเป็นคนสนิทของม่ซือ จึงกล่าวกับขันทีทางซ้ายว่า “หยางซวีได้รับพระราชกระแสมาโซฟาลม พกพา ราคาส่งเข้าเฝืา รบกวนให้กราบทูลสักดำ”

ขันทีนั้นเห็นฝ่กว๋อกงมาถึง ก็ไม่กล้าชักข้า หมุนตัวเข้าไป เซี่ยสิน ฉวยโอกาสสอบถามคนสนิทของมูซอว่า “ฝ่าบาทมีเรื่องใดรีบร้อนถึง เพียงนี้?”

ขันทีนั้นยกมีอปีดปากส่งเสียงกระแอม กล่าวว่า “เจิ้งเหอกงกงมา จากเมืองจินหสิง ฝ่าบาทเตรียมจัดกองเรือมุ่งล่ซีหยาง[1] เหล่าขุนนางพา กันตัดค้าน”

เซี่ยสินค่อยเข้าใจ ผงกศีรษะรับ ยามนั้นขันทีที่เข้าไปรายงานกลับ ออกมาหยุดยืนบนบันได ร้องขานว่า “ฝ่าบาทมีรับสั่ง ให้หยางซวีเข้าเผ้า”

เซี่ยสินรีบจัดแจงหมวกเสื้อผ้า เดินเข้าตำหนักไป

ในตำหนักชุมนุมด้วยขุนนางทั้งบุ๋นและบู๊ กำลังโต้เถียงอย่างดุ เดือด การมาของเซี่ยสินไม่ไค้ขัดการโต้เถียงของพวกมัน เพียงถวาย บังคมต่อฮ่องเต้ จากนั้นยืนอยู่ในกลุ่มคน แต่แล้วมีคนพบเห็นมัน เมื่อ

 

กวาดตามอง พบว่าเป็นเจิ้งเหอ ทั้งสองเพียงผงกศีรษะให้แก่กัน

ครั้งก่อนเจิ้งเหอแล่นเรือสู่ซีหยาง ประสบความสำเร็จอย่างสูง ไม่ เพียงน่าทูตตัวแทนของแว่นแคว้นจำนวนมากมาเข้าเฝืาเจ้าชีวิต ทั้งยัง จัดขึ้อสินค้าจากโซฟาเป่าลม intexต่างแดนมาเป็นจำนวนมาก ทำกำไรอย่างมหาศาล ไค้ รับทั้งชื่อเสียงและผลประโยชน์ สร้างความพอพระทัยแก่หย่งเล่อฮ่องเต้ยิ่ง หลังจากนั้นเจิ้งเหอก็รั้งอยู่ที่เมืองจินหลิง ควบคุมการจัดสร้างกองเรือ ทั้ง รวบรวมปัญหาจากการเดินเรือสู่ซีหยางครั้งก่อน แก้ไขปรับปรุงวิธีการ เดินเรือ

ตอนนั้นขุนนางทั้งบุ๋นและบู๊ทราบแล้วว่าฮ่องเต้เตรียมแล่นเรือสู่ ซีหยางอีก แต่ตอนนั้นเถี่ยมู่เอ่อเพิ่งเสียชีวิต ทัพใหญ่ทางตะวันตกถอย ร่นกลับไป ฮ่องเต้ก็ปราบปรามแคว้นตาร์ตาร์ จนอาลู่ไถยอมศีโรราบ หย่ง เล่อฮ่องเต้สร้างเกียรติประวัติการรบเกริกไกร เรื่องแล่นเรือสู่ซีหยางไม่ ได้กำหนดวันเวลา เหล่าขุนนางจึงไม่มืปฏิกิริยาใด

ตอนนี้เจิ้งเหอเตรียมการแล่นเรือสู่ซีหยางแล้วเสร็จ เจิ้งเหอมั่นใจ ว่าสามารถไปไกลกว่าเดิม สามารถค้นพบโลกใหม่ที่ยังไม่ล่วงรู้ จึงเดิน ทางขึ้นมายังเมืองเป่ยจึง กราบทูลต่อฮ่องเต้ สร้างความโสมนัสยินดีแก่ หย่งเล่อฮ่องเต้ มีราชโองการให้แล่นเรือออกทะเลอีกครั้ง ข่าวคราวพอ แพร่ออกไป ขุนนางทั้งบุ๋นบู๊ที่ตามเสด็จรวมทั้งขุนนางประจำเป่ยจึงสิงไจ้ ล้วนตัดค้าน

เนื่องจากเมืองเป้ยจึงถูกกำหนดเป็นนครหลวง ขุนนางที่อพยพมา รับตำแหน่งที่เมืองเป่ยจึงยิ่งมายิ่งมาก นื่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม การย้ายเมืองหลวง ย่อมต้องให้เหล่าขุนนางทำความเข้าใจกับเมืองเป่ยจึง ตอนนี้ขุนนางหกกรมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในนครหลวงประจำ การอยู่ที่เมืองเป่ยจึงกว่าครึ่ง  การตัดค้านของคนเหล่านี้แทบเทียบ

เท่ากับเป็นท่าทีของขุนนางในราชสำนักโซฟาเป่าลม lazadaทั้งหมด[1] ในสมัยราชวงศ์หมิง หมายถึงหม่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน